Floralaan 7 Lent

06 - 21 24 80 31

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Babyzorg Pippeloentje
Floralaan 7
6663 BJ Lent
info@babyzorgpippeloentje
06-212 480 31
KvK nummer: 65805720
BTW nummer: NL164210106B01

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die babyzorg Pippeloentje aanbiedt.

1: De overeenkomst komt tot stand nadat babyzorg Pippeloentje en cliënt het er samen over eens zijn dat er een begeleidingstraject wordt ingezet. Dit kan middels telefoon of per mail.
2: Babyzorg Pippeloentje is verplicht tot geheimhouding tegenover derden wat betreft informatie die valt onder het beroepsgeheim. Babyzorg Pippeloentje heeft een wettelijke plicht tot bekendmaking als dit nodig is.
3: Overdracht naar derden over de cliënt vindt alleen plaats bij toestemming van de desbetreffende cliënt.
4: De methodiek en de daarbij behorende ondersteunende documenten die verstrekt zijn door babyzorg Pippeloentje zijn en blijven eigendom van babyzorg Pippeloentje.
5: Het volledige cursus bedrag aangaande de cursus babymassage dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan. Dit kan door overmaken van het bedrag op mijn rekening of contant of via de pin voorafgaand aan de workshop. Zonder betaling kan er niet worden deelgenomen aan de cursus van babyzorg Pippeloentje. De bedragen zijn inclusief 21% BTW. Je krijgt een factuur van de workshop via de mail.
6: De factuur aangaande een babyconsult wordt z.s.m. betaald na bezoek of contact, contant of per overschrijving. Zonder betaling volgt er geen plan van aanpak, geen volgend bezoek, geen ondersteunende documenten/materialen.

7: Babyzorg Pippeloentje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de wijze waarop haar adviezen door de cliënt toegepast worden.
8: In geval van ziekte aan de kant van babyzorg Pippeloentje zal gestreefd worden naar vervanging. Eventueel zal de cursus verplaatst worden naar een andere datum.
10: Babyzorg Pippeloentje kan en zal geen medische diagnoses stellen en of behandelen. In bepaalde gevallen kan babyzorg Pippeloentje afzien van een babymassage of een babyconsult. Babyzorg Pippeloentje zal de cliënt dan door verwijzen naar de huisarts of een specialist.

Cursus:
Je inschrijving voor een cursus is definitief als babyzorg Pippeloentje je aanmelding heeft ontvangen.

Je inschrijving is strikt persoonlijk en je handtekening impliceert akkoordverklaring met de cursusvoorwaarden. Ook aanmeldingen per e-mail impliceren akkoordverklaring met de cursusvoorwaarden.

Annuleren:
van een cursus kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang van de cursus.. 3 tot 2 weken voor aanvang van de cursus, brengt babyzorg Pippeloentje 30% van het cursusgeld in rekening voor gemaakte kosten. Het bedrag wat overblijft zal dan binnen 14 dagen naar je rekening worden overgemaakt als je vooraf hebt betaald.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Je kunt in overleg deelnemen aan een nieuwe cursus.

Cursussen gaan door bij minimaal 2 aanmeldingen. Bij annulering wegens te weinig deelnemers zal er een andere datum worden afgesproken met jou of vindt binnen 14 dagen een terugbetaling van het eventueel al betaalde lesgeld plaats.

Het lesmateriaal voor een cursus wordt verzorgd door babyzorg Pippeloentje en mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is niet toegestaan.

Wanneer je voortijdig de cursus beëindigt of (losse) lessen mist kan geen terugbetaling worden gedaan.

Massage of consult
Wanneer je een één op één massage of consult binnen 24 uur annuleert of niet aanwezig bent, betaal je 75% van het bedrag. De tijd is namelijk voor jou gereserveerd.